Test form

  Data urodzenia


  Proszę wskazać identyfikator podatkowy dla rozliczeń z Urzędem Skarbowym

  Adres zamieszkania dla celów podatkowych (będący jednocześnie adresem do wykazania na druku PIT)

  Rachunek Bankowy Zleceniobiorcy:

  Oświadczam, że (należy zaznaczyć odpowiednie kratki):

  od dnia

  od dnia

  This will close in 0 seconds